Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viajaggal jaggal
3359 e199 420
Reposted frompeper peper viajaggal jaggal
- Tak bardzo go kochasz?
- Kocham - odparła bez wahania.
- O rany - westchnąłem i dopiłem piwo.
- Wspaniale musi być kogoś kochać z taką pewnością.
— Haruki Murakami
Reposted fromte-quiero te-quiero viahighdesire highdesire
Kiedy Cię zobaczyłem pierwszy raz, serce mi zadrżało. Kiedy Cię zobaczyłem drugi raz, serce mi zadrżało. Za trzecim razem czwartym razem piątym razem i każdym następnym razem serce mi drżało.
— James Frey - Milion małych kawałków
Reposted frompieprzycto pieprzycto viahighdesire highdesire
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys viagrzej grzej
2435 363a 420
Reposted fromfearnopain fearnopain viajaggal jaggal

June 29 2015

7865 c264 420
jeszcze jeden gibon!
Reposted fromiustus-sexus iustus-sexus viaoesuu123 oesuu123
3350 2296 420
Poznań.
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaoesuu123 oesuu123
5043 f4f2 420
Reposted fromthinredline thinredline viaoesuu123 oesuu123
6115 c01a 420
Reposted fromktosiowa ktosiowa
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viaktosiowa ktosiowa
1652 4370 420
Reposted fromdodna dodna viaktosiowa ktosiowa

June 28 2015

6582 94b2 420
Reposted fromdusielecc dusielecc viabazyliszek bazyliszek
preferuję znajomości przesycone przyjacielskimi obelgami niż nadmierną słodkością
Reposted fromcorin corin viavanitasvanitatum vanitasvanitatum
1910 e4fb 420
Reposted fromflamesoflove flamesoflove vialoveher loveher
0036 a790 420
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaunco unco
6709 6b85 420
Reposted fromusual usual viastrangespecters strangespecters
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl